Не бійтесь заглядати у словник

Якщо ми хочемо бути грамотними, то насамперед повинні постійно звертатися до словників. Вони потрібні всім — від наймолодших школярів до людей солідного віку. Це знаряддя, за допомогою якого ми вивчаємо та вдосконалюємо свою мову. Словники - універсальні інформаційні джерела для розуміння того чи іншого явища та найпевніша консультація щодо мовних норм.Словники бувають різні:перекладні, діалектні, граматичні, словники сполучуваності, ідеографічні, семантичні й асоціативні, історичні, лінгвокраїнознавчі, культурологічні, морфемні й словотворчі, зворотні, орфографічні, орфоепічні, синонімічні, словники антонімів, лінгвістичних термінів, іноземних слів, словники назв жителів, географічних назв, неологізмів, омонімів, паронімів, скорочень, епітетів, порівнянь, метафор, словники соціальних і професійних діалектів, мови письменників і окремих творів, довідники труднощів мови, словники термінологічні, тлумачні, топонімічні, етимологічні, фразеологічні, частотні.
Тож запрошую Вас у світ словників на сайті  slovopedia.org.ua 
УСЕ: універсальний словник-енциклопедія
Орфографічний словник
Фразеологічний словник
Словник синонімів Полюги
Словник іншомовних слів
Словник-антисуржик
Власні імена людей

Онлайн-версія академічного тлумачного словника (1970 - 1980) в 11-ти томах
Словник української мови в 11 томах

Немає коментарів:

Дописати коментар